Κομμάτι οροφής κατέρρευσε στο μουσικό Λύκειο Λανιτείου