Κρατούμενη σε αστυνομικό σταθμό θετική στον κορωνοϊό