Μαθητές του Λυκείου Αποστόλου Βαρνάβα στο πλευρό του Αρτσάχ