Μαθητής σχολείου ανακάλυψε απολιθώματα γιγαντιαίου ερπετού ηλικίας 247 εκατομμυρίων ετών