Με τουρκικές σημαίες η είσοδος των Αζέρων στο Αγκνταμ