Μέχρι 10 άτομα και χωρίς δείπνο γάμοι και βαφτίσεις