Μεγάλη διαδήλωση για την ελευθερία του Τύπου στο Παρίσι…