Μηχανικός – αρτοποιός φτιάχνει ψωμί με τον πρώτο ηλιακό φούρνο στην Ευρώπη