Μειωμένη κίνηση στα μπλόκα, μια ημέρα πριν την παρουσίαση υποχρεωτικού τεστ