Μολδαβία: Οι μετανάστες στη δυτική Ευρώπη στέλνουν χρήματα στην πατρίδα…