“Να τους πετάξουμε γιατί είναι ηλικιωμένοι; Πού είναι το Κράτος”