Νάσιος Ορεινός: Ποιες πολιτείες κρίνουν το τελικό αποτέλεσμα