Νέα NAVTEX Τουρκίας | Αυστηρή απάντηση απο την Αθήνα | 22/11/2020 | ΕΡΤ