Νέες εκπτώσεις και χαλαρώσεις στη διακίνηση των οδηγών