Νίκος Αναστασιάδης: «Παρεμβαίνω για την προστασία του δικαιώματος όλων στην ζωή»…