Ντίνος Έλληνας – Έπεσε μέρος της στέγης μουσικού λυκείου Ντίνος Έλληνας