Ο Ανώτατος Λειτουργός του Υπουργείου Εργασίας για τα νέα σχέδια στήριξης