Ο Διευθυντής της Τροχαίας Αρχηγείου για την έναρξη των ελέγχων