Ο Διευθυντής του ΟΑΥ Κωνσταντίνος Παναγίδης για την ένταξη νέων ειδικοτήτων στο ΓεΣΥ