Ο Δρ. Πάνος για την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας