Ο Δρ. Τσιούτης για την πορεία της πανδημίας στη χώρα