Ο Εκπρόσωπος Τύπου ΥΠΑΜ για την διαχείριση της πανδημίας