Ο φόβος της διασποράς στα ορεινά και η ανησυχία για τους ηλικιωμένους