Ο Γενικός Διευθυντής του Cyprus Institute of Marketing στις Τομές στα Γεγονότα