Ο Γιάννης Καρούσος για την επιστροφή φοιτητών για τις γιορτές των Χριστουγέννων