Ο Γιώργος Περδίκης για την ad hoc Eπιτροπή για τα δάνεια των ΠΕΠ