Ο Υπουργός Εξωτερικών στο Μεσημέρι και Κάτι για Κυπριακό και Αμερικανικές εκλογές