Ο Καθηγητής Διέτης για το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού