Ο καθηγητής Νικόλας Οικονομίδης μιλά για τις εν εξελίξει αμερικανικές εκλογές