Ο Μάριος Αντωνίου για τις επιπτώσεις στο λιανικό εμπόριο