Ο Π. Σταμπουλίδης Γενικός Γραμματέας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή στην ΕΡΤ | 28/11/2020 | ΕΡΤ