Ο παράγοντας της ψυχικής υγείας εν μέσω της πανδημίας