Ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ για τα προβλήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης