Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Χοιροτρόφων για Cypra