Ο σχεδιασμός για τα νοσοκομεία που δέχονται ασθενείς Covid-19