Οδύνη για τα θύματα, αγωνία για τους εγκλωβισμένους