Ως εκλιπούσα επιλογή περιέγραψε την ομοσπονδία ο Ερσίν Τατάρ