Ουγκάντα:Βίαιες συγκρούσεις της αστυνομίας με την αντιπολίτευση…