Ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία οδηγών στα σημεία ελέγχου