Ουρές πολιτών έξω από το επαρχιακό γραφείο των ΤΚΑ στη Λευκωσία