Π. Λιγοξυγκάκης: Ο γενικός πληθυσμός θα εμβολιαστεί μετά το Πάσχα | 24/11| 20 | ΕΡΤ