Παγκύπρια απαγόρευση κυκλοφορίας 21.00- 05.00 έως 13 Δεκεμβρίου …