Πανηγυρικά εγκαίνια από Ερντογάν για το νοσοκομείο πανδημίας στα κατεχόμενα