Πάνω από 40 χιλιάδες κυνηγοί εξόρμησαν σε βουνά και πεδιάδες