Παράταση σχολικού έτους και μαθήματα τις αργίες, στα σχέδια του Υπ. Παιδείας