Παρουσίαση των νέων σχεδίων από την Υπουργό Εργασίας