Περίεργη δήλωση Γκουτέρες όταν ρωτήθηκε για τα δύο κράτη