Περίπου 15 χιλιάδες απλήρωτα εξώδικα αφορούν καταγγελίες τουριστών