Ποια η κατάσταση στα κέντρα εξέτασης κορωνοϊού στη Λεμεσό