Ποιοι ψήφισαν υπέρ και ποιοι εναντίον Αρχιεπισκόπου στην Ιερά Σύνοδο